Leendő elsősök

Regisztráció beiratkozásra:

(Nem helyettesíti a beiratkozást!)

Regisztrációs űrlap

Beiskolázási programunk – a programokon való részvétel regisztrációhoz kötött! Regisztrációra online lesz lehetőség.

Kérjük, hogy a programok megtartásáról minden esetben tájékozódjon a program előtt az iskola honlapján.


Osztályok és osztályfőnökök bemutatkozása

A Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a 2021/2022. tanévben az alábbi osztályokat tervezi indítani az 1. évfolyamon – az iskola körzetén kívülről is fogadunk beiratkozó tanulókat:

1.a osztály – Kocsis Ferencné Mása néni

    általános tantervű angol orientációjú osztály

1-2. évfolyamon heti 2 angol óra; 3-4. évfolyamon heti 3 óra, 5-8. évfolyamon     heti 4 óra

1.b osztály – Kőműves Mihály Misi bácsi

1.c osztály – Sebőkné Máté Ibolya Ibi néni

    magyar-angol két tanítási nyelvű osztályok

heti 5 angol óra, melyből 1 anyanyelvi tanárral;

alsó tagozat: heti 3 óra angol nyelven (testnevelés/természetismeret, ének, rajz);

 felső tagozat: heti 3 óra angol nyelven (történelem, természetismeret, célnyelvi civilizáció)

Az angol nyelven tanított tantárgyakat magyar nyelven is tanítjuk.Kedves Szülők, Gyerekek!

A közelgő ünnep alkalmából Mása néni egy újabb kézműves ötlettel készült. Ha van kedvetek, tartsatok vele, alkossatok együtt s az elkészült alkotások fotóját a nevetekkel, óvodátok nevének feltüntetésével küldjétek el az iskolasleszek2021@gmail.com e-mail címre. A tanítók kíváncsian, szeretettel várják. Kívánunk meghitt, szép karácsonyt.

Szeretettel a Madách iskola tanítói

Karácsonyfa készítés Mása nénivel!Kedves Leendő Elsőseink, kedves Szülők!

Fogadják szeretettel Kocsis Ferencné Mása néni, a  leendő 1.a osztály tanítójának  bemutatóját és bátran tartsanak vele az alkotásban.Az elkészült munkák fotóját ,a gyermek nevével s óvodájának feltüntetésével, kérjük, hogy küldjék el az iskolasleszek2021@gmail.com e-mail címre. Mása néni már nagyon várja!

Jó szórakozást kívánunk!

Mikuláskészítés Mása nénivel!Kedves Leendő Iskolásaink!

Márton nap alkalmából elkészült Kőműves Mihály (Misi bácsi) videója.A filmben egy libát rajzol Misi bácsi, tartsatok vele!Az elkészült rajzok fotóját a gyermek nevével s óvodájának feltüntetésével az alábbi e-mail címre várjuk nagy-nagy szeretettel november 30-ig: iskolasleszek2021@gmail.com

Élményekkel teli rajzolást kívánunk:

a Madách tanítóiKedves Szülők, Leendő Első Osztályos Diákjaink!

Iskolánkban nagy hagyománya van a “Halloweenezés”-nek.Ezen a napon a gyerekek beöltöznek, akár rémisztő jelmezbe, és végigjárva az osztálytermeket angol nyelvű dalokat, verseket adnak elő egymásnak és cukorkákat cserélgetnek.

Ez az idén sem maradt el, csak egy kicsit változtatnunk kellett, osztálykeretben valósítottuk meg ezt az egyik legnépszerűbb programunkat.

A tanítókkal pedig ötletes alkotásokat készítenek. Az alkotás során többek között remekül fejleszthető, remekül fejlesztik a kézügyességet s a finom motorikát, a szép írás alapjait.

Az alább megtekinthető filmben Sebőkné Máté Ibolya (Ibi néni) leendő 1.c osztályos tanítónéni mutatkozik be, s készít el egy vicces halloweeni tököcskét.

Tartsanak, tartsatok vele!Az elkészült alkotások fotóit, a fotón a gyermek nevének óvodájának feltüntetésével a következő e-mail címre várjuk: iskolasleszek2021@gmail.com

Videó megtekintése:

Köszönjük szépen!A leendő osztálytanítók bemutatkozása:

Kocsis Ferencné (Mása néni) – 1.a

általános tantervű, angol orientációjú osztály

Az én történetem rendhagyó módon nem úgy kezdődik, hogy „már óvodás korom óta tanító néni akartam lenni”! Nagyon sokáig nem tudtam, hogy mi leszek, ha nagy leszek. … Kipróbáltam magam a régi iskolámban, mint képesítés nélküli nevelő. Tetszett. Úgy éreztem, ez én vagyok. Ez az az út, amelyen jobbá tudom tenni a világot. Sokat tanultam volt tanáraimtól. Hálás köszönet nekik, hogy tanító lettem.

“A gyermeki lélek az a tabula rasa, amelyre a jövendőt írják fel a tanítók.”

Mindig arra törekedtem, hogy ne olvasni tanítsam meg a gyerekeket, hanem az olvasás szeretetére, ne számolni tudjanak, hanem gondolkodni, ne csak szavakat, mondatokat írjanak, hanem játsszanak is velük, s a környezet ne ismeret legyen csak számukra, hanem az élettér, amire vigyázni kell.

Jelenleg tanítói munkám mellett iskolára felkészítő foglalkozásokat tartok nagycsoportos óvodásoknak.

Célom, hogy minden tanítványom felfedezze és megismerje a magában rejlő képességeket és adottságokat, hogy ezáltal  megfelelő önbecsüléssel, önbizalommal, hittel, és felelősségvállalással lépjen tovább az élet következő lépcsőfokára.

A tanítás nem más, mint útmutatás önmagunkhoz, a társainkhoz, a világhoz – ez a  hitvallásom.

Kőműves Mihály (Misi bácsi) – 1.b

angol-magyar két tanítási nyelvű osztály

2000-ben, már jócskán felnőttként szereztem diplomát általános iskolai tanítóként Békéscsabán, az akkori Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai karán. Tápén kaptam állást, s betekinthettem az alternatív Freinet módszer rejtelmeibe is. Csoportbontásban a lemaradó gyerekeknek segítettem a felzárkózásban, azaz gyakorlatba önthettem mindazt, amit tanultam, illetve azt, ami bennem bujkált ötletként.

Ebben a tanévben a tápéi Heller Ödön Művelődési házban kiállításom nyílt grafikáimból – a Szegedi Szépmíves Céhek Szabadiskolájának alapító tagjai közt tartanak számon.

A következő tanévet a Szegedi Dózsa György Általános Iskolában folytattam, délutánra szólt az 1 éves mandátumom, ki is használtam: játszottunk sokat, s gyakoroltuk a délelőtti anyagot lelkesen. Szerződésem lejárta után új iskola után kellett néznem.

2003. február 4-én végre rátaláltam a számomra ideális intézményre, a Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolára. „Kéttanos” (magyar-angol) iskolaként örömmel vették, hogy egy angol műveltségterületes tanerő lép be kapujukon. Ettől függetlenül itt is napközi vezetői állást kaptam szerződéssel, de nem bántam.

A város egyik legjobb, legszínvonalasabb intézményében felcsillant a remény, hogy osztályt kapok, hogy taníthatok, hogy megvalósíthatom önmagam.

A tanítással párhuzamosan az SZTE-en végeztem épp filozófiai tanulmányaimat, mikor felkínálták az osztályfőnöki poszt lehetőségét – elfogadtam, méghozzá kitörő örömmel.

Anyagi helyzetem és elhívatottságom nem engedte meg, hogy filozófus legyek (diploma nélkül is annak érzem magam), tanítani akartam mindenáron.

Tehetséges diákok kerültek kezeim közé, szárnyalhattam velük. Sorra indítottam őket városi és megyei versenyeken. Második osztályommal való együttlétem teljes négy évet ölelt föl, s mivel a sikerhez elengedhetetlen az első két év, már dobogós helyezéseket is elértünk városi szinten. Volt, aki megyei versenyen is előkelő helyen végzett – büszke voltam rájuk. Büszke voltam azokra is, akik nem vettek részt ilyen eseményeken, hisz iskolájukban örömmel tanultak, s az akadályokat stressz nélkül leküzdötték.

Iskolán kívüli tevékenységeink mindig vidám hangulatban teltek. Bármerre jártunk, programjaink az osztályközösség megszilárdulását szolgálták.

Nyári táboraimon – melyeknek 2004. óta aktív résztvevője vagyok – szerzett tapasztalataimat hatékonyan beépítettem a közösségformálást célzó feladatok megvalósításának folyamatába.

A gyerekek egészséges fejlődése érdekében grafológiát tanultam, hogy írásképük emocionális hátterébe is betekinthessek.

Élménypedagógiai kurzuson vettem részt, hogy minél több kreatív elemet vigyek tanításom repertoárjába.

Volt alkalmam az egyetemen etikát tanulni, így érdeklődéssel fogadtam egy erkölcstannal kapcsolatos továbbképzés lehetőségét.

Nem volt hasztalan. Közben éveim során egyre közelebb kerültem álmaim megvalósításához, a tehetséggondozás gyakorlatához. Az utóbbi évtized lehetővé tette számomra, hogy matematikából a legtehetségesebb diákok a legrangosabb – megyei, országos – versenyeken dobogón végezzenek.

Nem csak szakkörökön, de matek órákon is esélyt kaphattak tanulóim, hogy versenyfeladataikat – játékos közegben, mégis elmélyülten – sikeresen megoldják. A differenciálás is sikert aratott, hisz a nem versenyző diákok is részt vehettek ilyen foglalkozásokon, vagy bekapcsolódhattak az órán kialakult, bár képlékeny tanulócsoport munkájába. Mindenki kipróbálhatta magát. Így hamarabb felszínre kerültek azok a tehetségek, akik minden évben győzelmi esélyekkel jártak, járnak az ország legrangosabb matekversenyeire.

Elismeréseim:

2011-2012.: Bronzdiplomás pedagógus a gyermekolvasókért,

Az olvasóvá nevelés terén végzett kiemelkedő tehetséggondozó munkájáért.

2012-2013.: Két oklevél tanítványai sikeres felkészítéséért a Zrínyi Ilona Matematikaversenyre – egyéni megyei 2.,országos 30. hely.

2015.:Oklevél tanítványai sikeres felkészítéséért a Zrínyi Ilona Matematikaversenyre – egyéni megyei 1-2.,csapat 2. hely, egyéni országos 6. hely.

2016.:Oklevél tanítványai sikeres felkészítéséért a Zrínyi Ilona Matematikaversenyre – egyéni megyei 1. ,csapat 2 hely,egyéni országos 9. hely.

2016.:Oklevél a TIT Kalmár László Matematika Versenyben végzett eredményes tehetségnevelő munkájáért – megyei 1. hely,országos 4. hely.

2016.: Oklevél a Bolyai Matematika Csapatverseny eredményes szerepléséért – megyei 2. ,megyei 9. hely.

2017.: Oklevél részemre,akinek tanítványa  a Madách I. Ált. Iskola legeredményesebb versenyzője lett.

2017.: Oklevél a tanítványai sikeres felkészítéséért a Zrínyi Ilona Matematikaversenyre – egyéni 1. ,csapat 1. hely.,egyéni országos

2017-2018.: Oklevél a Bolyai Matematika Csapatverseny eredményes szerepléséért – megyei 1. ,országos 8.hely.

2018.: Zrínyi Ilona Matematikaverseny: egyéni 2-3. hely ,csapat 2.hely,egyéni országos 8.hely.

2018.: Oklevél a TIT Kalmár László Matematika versenyben elért tehetségnevelő munkájáért –  megyei 1. hely,országos 3. hely.

Publikáció:  Zimányi Árpád, az Élet és Tudomány magazin újságírója, a 2017-es legtehetségesebb diákjaival és felkészítőivel készített interjút, s Beszélgetés a matekról címen jelentette meg tanulómmal és velem folytatott beszélgetését.

Nyelvismeret:

Közvetlen gimnáziumi tanulmányaim után angol c típusú, középfokú nyelvvizsgát szereztem. Mivel műveltségterületem is angol, szerencsés vagyok, mert így olyan idegen nyelvű tantárgyakat is taníthatok diákjaimnak, mint a Science, a Music és az Arts and Crafts.

Érdeklődési kör:

A Matematika, a tehetséggondozás! A logikus gondolkodás és a szövegértés fejlesztése e tárgyon belül és más tantárgyakban. 

A kreativitás felszínre hozása játékos feladatokon át, a csoportszellem emelt szintű kooperatív tevékenységének kialakítása.

Az iskolán kívüli kirándulások vidám hangulatának létrehozása,átélése.

Képzőművészetbeli jártasságomat is kihasználom ,és applikációkat, egyéb alkotásokat készítek diákjaim előtt. Munkáim a szemük előtt nyerik el kész formájukat, így a kellő motiváció eredménye a közös műhelymunka mindig.

Angol nyelvű zeneanyagaim átadása, közös előadások létrehozása is szívügyem. Ez bárhol megvalósítható! Idegen nyelvű óráimon és kirándulásaimon különösen nagy teret nyer a közös éneklés.

Sebőkné Máté Ibolya (Ibi néni) – 1.c

angol-magyar két tanítási nyelvű osztály

„Pedagógiám a szeretet. A Föld jövője pedig itt ül az osztályomban.” (ismeretlen szerző)

Sebőkné Máté Ibolya vagyok, a gyermekek Ibi néninek szólítanak.

Óvodapedagógus, tanító, rajz-vizuális kultúra szakkollégium végzettségeim vannak. Pedagógusi pályámat óvónőként kezdtem. Kiscsoportos óvodásoknak voltam az óvónénije. Rengeteg tapasztalatot és élményt gyűjtöttem össze a kicsikkel való foglalkozás során. Ezeket a hasznos ismereteket a mai napig beépítem tanítói munkámba, leginkább az első osztályban. A tanítóképző főiskola elvégzése után folyamatosan általános iskolás gyermekeket tanítok 27 éve.

A Madách iskolában 21 éve vagyok osztályfőnök. Nagyon szeretem a munkám s arra törekszem, hogy a gyermekek is jól érezzék magukat az iskolában. Igyekszem mindig nyugodt, békés, szeretetteljes légkört teremteni a tanítási óráimon. Fontos számomra, hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat és játszva, boldogan tanuljanak meg fokozatosan, lépésről-lépésre, írni, olvasni, számolni. Számomra kiemelten fontos a kreativitás fejlesztése is. Minden kisgyermeknek lehetősége nyílik kipróbálni önmagát az óráimon. Az ábrázolási tevékenységeken túl részük van kézműveskedésben, bábozásban, verselésben, mesék dramatizálásban, zenélésben, táncban. Mindezek közben fejlődik a legjobban az elsős kisgyermek figyelme, türelme, beszéde, mozgása, értelmi képességei és társas kapcsolatai. A dramatizálásban segítségemre van drámapedagógusi végzettségem.

A tehetséggondozás mindig fontos terület volt a számomra. Számos rajzversenyen és rajzpályázaton indítottam el tanítványaimat nagy sikerrel. A Bendegúz Országos Tudásbajnokságra neveztem be sok-sok diákomat az évek során, ahol kimagasló eredményeket értek el matematika, magyar nyelv és irodalom, természetismeret tantárgyakból.

Nagyon szeretek énekelni és furulyázni. Ellazító, élménykeltő hatása miatt szinte minden tanítási órámba beépítem, különös gonddal a kis elsősök beszoktatásának idején.

Fontosnak tartom a szülőkkel való együttműködést, hiszen éveken át közösen teszünk a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődéséért.

Eddigi legfontosabb elismeréseim:
2014/2015-ös tanév
Oklevél tanítványom sikeres felkészítéséért a Zrínyi Ilona Matematika versenyre – Megyei 1. hely.
2016.
Elismerő oklevél – tehetséggondozás ezüst diploma.
Elkötelezett és kiváló tehetséggondozó munkáért.
2017.
Elismerő oklevél – tehetséggondozás bronz diploma.
Elkötelezett és kiváló tehetséggondozó munkáért.
2018.
Elismerő oklevél – tehetséggondozás bronz diploma
Elkötelezett és kiváló tehetséggondozó munkáért.

Bemutatkozásomat kedvenc idézetemmel zárom:

Mindenki, aki visszagondol a saját oktatására tanárokra emlékezik, nem módszerekre vagy technikákra. A tanító a szíve az oktatásnak.”

(Sidney Hook)


Angol nyelvoktatás bemutatása az iskolában

Regisztráció beiratkozásra:

(Nem helyettesíti a beiratkozást!)

Regisztrációs űrlap

Beiskolázási programunk – a programokon való részvétel regisztrációhoz kötött! Regisztrációra online lesz lehetőség.

Kérjük, hogy a programok megtartásáról minden esetben tájékozódjon a program előtt az iskola honlapján.