Pedagógusaink

Bakacsiné Kollár Ágnes angol
Bardócz Attila földrajz, rajz, erkölcstan
Berta Olga matematika
Bodó Gergely fizika, matematika
Bodó Karolina angol, célnyelvi civilizáció, testnevelés
Csanádi Ildikó magyar, történelem, hon- és népismeret, erkölcstan
Csigér Marianna magyar
Deák Orsolya tanító
Dr. Bevizné Papp Ildikó angol
Dr. Szatmáriné Lajkó Gizella fizika, technika, német
Farkasné Fodor Beáta természetismeret, testnevelés
Ferke Norbert kémia, biológia, természetismeret
Frányó Sarolta történelem, ember és társadalomismeret
Gyuris Lajos biológia, tanulás módszertana, természetismeret, testnevelés
Halstead Harden Lewis angol
Horváth Emese angol, history, történelem
Horváthné Szabó Éva rajz
Hudák Csilla Katalin tanító
Husztik Csaba biológia, természetismeret, informatika, technika
Katona Judit tanító
Kerepesiné Kuris Éva tanító
Kocsis Zsuzsanna tanító
Kőműves Mihály tanító
Lengyelné Fenyvesi Mária angol, science, célnyelvi civilizáció, geography
Mamlecz Anikó földrajz, matematika, erkölcstan, természetismeret, tanulás módszertana
Medgyesi Zsuzsanna pedagógiai aszisztens
Nagy Péter matematika, technika
Nagyné Illés Judit tanító
Nedró Erika tanító
Novák Zoltánné matematika
Ormándi Katalin tanító, angol, arts and crafts, music
Papp Judit tanító
Pávó Ibolya magyar
Pécskai Gabriella földrajz, rajz
Pereczné Veres Katalin angol
Rigóné Pleskó Rita magyar, ének-zene, erkölcstan
Sebőkné Máté Ibolya tanító
Simon Róbert tanító, tömegsport
Szabó Zsuzsanna magyar, ének-zene, tánc és mozgás, küzdelem és játék, sporterkölcstan
Szabó-Zentai Kornélia angol, célnyelvi civilizáció
Szucsik Ágota technika, erkölcstan, természetismeret
T. Kis Szilárd tanító
Tamásné Biter Ildikó testnevelés, biológia
Törökné Prágai Éva testnevelés
Túriné Lengyel Ildikó angol
Várkonyi Béla testnevelés
Volford Éva Erzsébet music, nature
Zsadányi Zsuzsa pszihológus

Tanáraink egyéni fogadóórái