Erasmus+

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

Bevezető

A Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola teljesen új ebben az Erasmus+ KA1-es pályázatban. Idén először pályáztunk és sikeresen nyertünk az innovatív technikák és módszertan az angol nyelvi kompetencia fejlesztésének érdekében egy két tanítási nyelvű általános iskolában projectünkkel. Iskolánkban 1986 óta kiemelt szerepet kap a nyelvoktatás, majd 2001 óta elérhetővé és kidolgozottá vált a két tanítási nyelvű oktatás is angolul. Az ezt követő időszakban hazánk csatlakozásával az Európai Unióhoz ez az intézményünk által a diákjaink számára nyújtott plusz lehetőség még hangsúlyosabbá vált. Azt a 26 éve hazánkban még innovatívnak és úttörőnek tekinthető elképzelést szeretnénk tovább vinni, továbbfejleszteni és modernizálni. Fontosnak tartjuk a CLIL (Content and Language Integrated Learning) terén is az állandó fejlődést, amely azt jelenti, hogy főként a két tanítási nyelvű oktatásban bizonyos tárgyakat – intézményünkben ilyenek például a Music, PE, Nature vagy Art alsóban, valamint a History, Civilisation, Geography, Biology felsőben – célnyelven tanítjuk. A pályázattal elsődleges célunk a munkatársaink nyelvi készségeinek fejlesztése valamint kapcsolatok kialakítása volt. A választott mobilitások főleg angol nyelvi területű országokat céloztak meg, mellyel a kultúra, a helyi szokások terén ismereteink bővítését és elsősorban a folyamatos nyelvi fejlődést tudjuk megvalósítani. A 10 pedagógusból 6 fő választott angliai képzést, 2 fő írországit, 1 fő Máltára és 1 pedig Ciprusra jelentkezett. A képzések közül hárman vettek részt nyelvi képzésen, heten, pedig módszertani mobilitást választottak.

Összefoglalás

A Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolában 1986 óta kiemelt szerepet kap a nyelvoktatás, majd 2001 óta elérhetővé és kidolgozottá vált a két tanítási nyelvű oktatás is angolul. Az ezt követő időszakban hazánk csatlakozásával az Európai Unióhoz ez az intézmény által a diákjaink számára nyújtott plusz lehetőség még hangsúlyosabbá vált. Időközben Szeged városába még több kutató érkezett, köszönhetően a nemzetközi kutatási projekteknek illetve újonnan nyitott kutatóintézeteknek. A Madách Általános Iskola nagy népszerűségnek örvend az itt munkát vállaló külföldi kutatók körében is. Emellett egyre több multikulturális család költözik ide vagy vissza, sokan közülük hiányos magyar nyelvtudással. Ezért elengedhetetlen azoknak a pedagógusoknak a nyelvi képzése is, akik nem nyelvtanárok de kapcsolatba kerülnek ezekkel a diákokkal például osztályfőnökként. A pályázat egyik várható hozadéka, hogy a nem nyelvszakos kollégák angol kommunikációs képességei is javulnak. Az iskola célja, hogy a továbbiakban minél több pedagógus vegyen részt mobilitási pályázatban növelve ezzel az angol nyelvet jól beszélők számát.

Az elmúlt években a kollektíva folyamatosan képezte magát, igyekezett lépést tartani a világunkban bekövetkező változásokkal. 2005-től, majd 2008-tól az intézmény részt vett a Comenius programban. Az ebből származó kapcsolati tőkét ma is kihasználja. Emellett rendszeresen szerveztek nagy népszerűségnek örvendő tanulmányi utakat Angliába és Máltára. Mivel jelenleg az iskolának nincs csereprogramja, illetve a testvériskolákkal is meglazultak a kapcsolatok, időszerűnek látta az angolos munkaközösség, hogy új projektbe fogjon.

A mobilitási program rövid távú célja a jó gyakorlatok elsajátítása, módszertani megújulás. Középtávú célja, hogy a képzések ideje alatt sikeresen építhessenek ki a részt vevő pedagógusok új kapcsolatokat, amelyek révén csereprogramokat, közös projekteket tudnak indítani. Várható célja a projektnek, hogy intézményi, helyi és regionális szinten is sikeresen megosztják a résztvevők a mobilitási pályázat révén elsajátított jó gyakorlatokat, új módszertani és IKT-s eszközök használatát. Későbbiekben az intézmény erre alapozva részt vesz az eTwinning-ben illetve sikeresen pályáz együttműködési projektek megvalósítására is.  Hosszú távú célja pedig az, hogy az iskola olyan oktatásban részesítse diákjait, amely kompetencia alapú, élményszerű és segíti a sikeres európai polgárrá válást. A projekt hosszú távú célja az is, hogy az intézmény méltó helyet foglalhasson el a két tanítási nyelvű iskolák nemzetközi porondján.

Az előzetes megbeszélések alapján több lehetséges fejlődési irányt is meghatározott a kollektíva, majd a legnépszerűbb, leginkább fejlesztésre szoruló területeket választotta ki a mobilitási projekt fő témájának. Az intézmény pályázatának címe “Innovatív technikák és módszertan az angol nyelvi kompetencia fejlesztésének érdekében egy két tanítási nyelvű általános iskolában”.

A választott kurzusok két fő csoportra oszthatók. A tizenegy résztvevő kolléga közül azok, akik nem angol nyelvtanárok, főként nyelvi kurzusokat választottak. Az angol tanárok azonban a módszertani megújulásra fektették a hangsúlyt (pl a humor, mint oktatási eszköz, motiváció a tanórákon, dráma alkalmazása a nyelvtanításban, IKT eszközök, CLIL-módszerek stb). A tizenegy pedagógus révén az intézmény minden munkaközössége képviselteti magát a továbbképzéseken – kiemelve közülük az angolos munkaközösséget és az alsós munkaközösséget.  A választott képzések egy, illetve két hetesek, Angliában, Máltán, Írországban és Cipruson zajlanak. A kurzusokat követő időszakra módszertani workshop-ot, megbeszélést szerveznek a pedagógusok, hogy megoszthassák szerzett tapasztalataikat egymással és azokkal is, akik a jelen pályázatban nem vesznek részt. Hospitálások, bemutató órák, délutáni foglalkozások (pl angolos teadélután) szervezésével szeretnék a résztvevők minél szélesebb körnek bemutatni az újonan elsajátított jó gyakorlatokat és azok hatását.

Mivel a résztvevők tudatosan arra készülnek, hogy könyvtárukat és eszközeiket is frissítik a tanulmányiút során, ezért hatással lesz a projekt az iskola könyvállományára és az órákon használt forrásanyagok minőségére és mennyiségére is. A kiutazás során készített fotókkal, összegyűjtött szóróanyagokkal, poszterekkel tovább javul az iskola atmoszférája is.

A mobilitási projektben résztvevők élő példaként szolgálhatnak a kollektívának arra, hogy milyen érzés európai polgárként az integráció részeseinek lenni. Mindezektől remélhetően motiváltabbá válik a munkaközösség és  általánosan pozitív irányba változik a légkör is.

The Teaching of the English language began in Szegedi Imre Madách Hungarian English Primary School in 1986 with the introduction of the bilingual program in 1992. With Hungary joining the European Union in 2004, education in this field has become even more critical.

Szeged has opened several science research institutes recently and due to the arrival of foreign researchers, Madách has become increasingly necessary for their children. In addition, more and more multicultural families continue to arrive in the city, many of which do not speak Hungarian at all, or if so, at best poorly.  The results of which make the education and training of non-English teachers essential so they may be able to communicate with the families from abroad and their children. Erasmus+ would help us achieve that goal as well as allowing as many teachers as possible to participate in the mobility program to improve their English.

The Madách teachers have always trained themselves to remain up to date and incorporate modern and changing methodologies. One example being that in 2005 and 2008 the staff took part in the Comenius programme which is still the basis of our international connections. Another would be the independent organization of several school trips for our seventh and eighth grade classes to Britain and Malta between 2006 to 2017.

The Erasmus+ project could galvanise our relationships with schools abroad and put us in contact with sister schools and exchange programs.
Short-term benefits could be achieved by adopting further good practices and continuing to reform in use methodologies while becoming educated on alternatives from the program. Future ambitions would include forging new relationships with teachers in Europe and the creation of exchange programs to complete common projects. Another benefit would be sharing experiences and good practises and also the use of ICT devices both locally and regionally. In the long run, The Erasmus+ program would be instrumental in giving our students an education that uses new competences, and experiences such as  participation in eTwinning and other cooperative projects, which would assist in guaranteeing them becoming a modern European citizen. Last, but not least, would be achieving a further reputation abroad as a bilingual school.

After considering various areas of improvement the ones most pertinent, have been chosen to be the theme of our mobility project, called ’Innovative Techniques and Methodologies to Improve English Skills At a Bilingual Primary School’.

The eleven of us have chosen two types of courses:. Our non-English teaching contingent would attend English language courses while the English teachers would focus on methodology courses ranging from humour and motivation in the English class to using drama, ICT devices, content and language integrated learning.

All the teachers of our school will participate in the programme, with the majority being English teachers and lower grade teachers. The courses will be one or two weeks long in England, Malta, Ireland and Cyprus. Following the courses, methodology workshops and meetings will be held to share experiences among the participants and also with those who do not attend any courses. Our classes will have an open door policy with others being encouraged to observe lessons and engage in extracurricular activities- including English tea parties to spread our newly acquired knowledge. The participants end goal is to increase their abilities and the library of possible functions in regards to the use of available devices in terms of quality for the purpose educations, comprehension and inspiration.

The photos taken during the trips and the posters from abroad will, it is hoped, inspire students to curiosity about the world at large.
The participants will represent the feeling of European integrity, which should lead to a more motivated community in a pleasant school environment.

A módszertani képzések az alábbiak:

– How to motivate your students
– Creative methodology for using ICT in the English classroom
– Creative methodology for the classroom
– Problem Solving and Decision Making
– Overseas Teachers Course – OTC06 – For PE Teachers
– Using Drama to Enhance Teaching in the Classroom
– Classroom Skills for Teaching Young Learners – includes CLIL

Mind a 10 mobilitás nagyon jól sikerült. Rengeteget tanultunk, profitáltunk a képzésekből.

Részletes beszámolók

Szabó-Zentai Kornélia

Berta Olga

Pereczné Veres Katalin

Frányó Sarolta

Farkasné Fodor Beáta

Horváth Emese : Canterbury – Pilgrims

Horváth Emese : Barcelona

Bardócz Attila

Bodó Karolina : Mese maraton

Bodó Karolina : Barcelona

Szucsik Ágota

Nedró Erika


Disszemináció

– Karolina Erasmus Day………………..2019. október 10-12.

– Pályaválasztási projektnap…………2019. október 18.

– Országos Civilizációs Verseny…….2019.  november 22.

– IATEFL………………………………………..2020. január 17.

– Angol szépkiejtés verseny………….2020. január 28.

– Erasmusdays…………………………….2020. október 16.


Poland, Hungary

Levelek: Baráti levél 1. – Baráti levél 2. – Baráti levél 3.

Prezentációk: Global Penfriends – Poland – Traditional Polish food


Madách-hét galéria


Pályaválasztási projektnap


Koronavírussal kapcsolatos prezentáció: Letöltés


Erasmus days prezentáció / Teljes méretű megtekintés /